Aitor Llimerà     oboè

 

Comença els seus estudis musicals amb el seu pare Vicent Llimerà, els finalitza en el Conservatori Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de València, amb Francisco Salanova. Realitza cursos de perfeccionament amb L. Koch, H. Schellenberger, D. Walter, S. Schilli, R. Tamarit, J. Fuster, F. Scháfer, F.J.Valero –Castells i A. Faus.

Ha col·laborat amb el Grup Instrumental de València, Orquestra Simfònica de València, l’OBC, Orquestra Nacional d’Espanya. Membre de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i de la JONDE és convidat com a principal oboè en l’Orquestra Juvenil Iberoamericana i en l’Orquestra Simfònica CAF de Joves Llatinoamericans, ambdues dirigides per Gustavo Dudamel.

Actualment és Oboè i Corn Anglès solista de la Banda Municipal de Barcelona

info@lobacensemble.com
LinkedIn    Twitter    Facebook    
© L'Obac Ensemble 2013